Priser | Prices


Huset er karakterisert som 5 stjerners luxushus
The house is characterized as 5 star luxury holiday rental

Prisen er kr. 14.900,- pr uke
uansett sesong.

Prisene vil kunne bli forandret og vil bli oppdatert på denne siden.

Prisene er for huset pr. uke. Ved kortere leie, forholdsmessig beregnes forholdsmessig leie.

Ved kortere leieperiode enn en uke, betaler leietaker utvasking som p.t.er NOK 1000.

I "vinterhalvåret" er bassenget ikke oppvarmet. Dersom leietaker ønsker oppvarming av bassenget betales et tillegg på $ 45 pr dag.
Dette betales direkte på stedet.

Andre praktiske ting som kan leies ekstra ved behov:

Barneseng: kr. 315,- pr uke
Barnestol:   kr. 315,- pr uke
Ekstra seng:kr. 315,- pr uke

The price is NOK 14.900, - per week
regardless of season.

Prisene vil kunne bli forandret og vil bli oppdatert på denne siden.

The price is per week. At a shorter lease, proportionately calculated proportionately rent.
For rentals less than than a week the guest have to pay for the cleaning after the rental period USD 120.

In the "winter-period" the pool can be heated for en adittional cost of $ 35 a day.

Other practical things that can be hired extra if needed:

Childrens bed: $ 45 week
Childrens chair:$ 45 week
Extra bed: $ 45 week

All prices can be changed.